Nå er det avklart:

Slakteriet blir realisert: – Dette er en stor dag og en strategisk viktig satsing

Torsdag 11. februar ble det klart at Jæder og Fatland går inn med kapital i Gudbrandsdal Slakteri AS.

I gang på ordentlig: Med Jæder og Fastland med på lasset, blir Gudbrandsdal Slakteri en virkelighet.  Foto: Gudbrandsdal slakteri/arkiv

Nyheter

Ved å gå inn med kapital til realisering av slakteriet, legger Jæder og Fatland til grunn at prosjektet blir holdt innenfor de rammer som er kjent i dag.

Styreleder i Gudbrandsdal Slakter AS, Terje Jonny Sveen, påpeker dette som en merkedag for landbruket og folk flest i Gudbrandsdalen og Indre Østlandet.

Merkedag: Daglig leder for Gudbrandsdal Slakteri, Terje Jonny Sveen, ser på dette som en merkedag.  Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken

– Vi får nå på plass arbeidsplasser og verdiskapning basert på egne råvarer og det vi er gode på i vår region. Et merkelig 2020 har forsinket oss, men også gjort at planene vi nå har, er bedre enn om vi hadde satt spaden i jorda i fjor, sier Sveen i en pressemelding.


Gudbrandsdal slakteri svarar:

- Eg er ikkje bekymra for finansieringa slik det ser ut no

For to veker sidan skreiv Vigga ein sak om at Lesja og Dovre bondelag meiner at kommunane våre ikkje bør investere i det som skal bli Gudbrandsdal slakteri.Det anbefales at Dovre sier nei til å investere i dette industribygget

Rådmannen i Dovre foreslår at Dovre kommune takker nei til invitasjonen om å bli medeier i industribygg i Sel.


Går inn med minst 60 millioner

Jæder og Fatland er opptatte av muligheten til å styrke matproduksjon og foredling i distriktet, samt sikre at arbeidsplasser og verdiskapning kommer distriktet og samfunnet til gode.

- Det enorme engasjementet i regionen, samt at det nye slakteriet blir plassert midt i Østlandets spiskammers, har vært avgjørende for vårt valg, uttaler Terje Wester, konsernsjef i Fatland.

Jæder er i alt gang med å se på produksjonsmuligheter.

– Jeg har sagt lenge at dette skal vi få til. Det er givende å ta vare på lokale arbeidsplasser når engasjementet og viljen er så sterkt til stede, sier forretningsutvikler, Noralf Espeland.

Daglig leder i Jæder, Guro Espeland, følger opp:

– Dette er en stor dag og en strategisk viktig satsing. Det bidrar til å sikre oss tilgang på gode, lokale råvarer fra Gudbrandsdalen. Vi ønsker å se på videreforedling på Otta, slik at selskapet får lokalprodusert enkelte produkter og kan promotere merkevaren «Gudbrandsdalen.

Jæder og Fatland er også enig i at muligheten for nærhet til bøndene har vært en stor motivasjon i denne prosessen.

– Det er mange fordeler med å ha slakteriet tett på de som leverer råvarer. Både med tanke på dyrevelferd, oppfølging og dialog med bøndene, avslutter Wester.


– Det stemmer ikke at Nortura har forlatt dalen - vi er fortsatt her

Skal Lesja og Dovre kommuner investere i industribygg i Sel, for å sikre oppstarten av Gudbrandsdal slakteri? Nei, mener lederne i bondelagene i Lesja og Dovre.
Godt samarbeid mellom mange aktører

Det var mange brikker som måtte på plass for å få til et nytt slakteri. Utenom Jæder og Fatland, som stiller med kapital, stiller Sel kommune med tomt. Sel kommune sammen med Vågå kommune, går også inn som aksjonær i eiendomsselskapet.

Andre kommuner skal også ha saken opp til politisk behandling den nærmeste tida. Det betyr at flere kommuner i Nord Gudbrandsdalen kan bli aktuelle som aksjonærer i eiendomsselskapet.

- Produsenter og andre vil inviteres til å tegne aksjer på samme vilkår som de som allerede er eiere. Nye og gamle eiere, samt lokale og industrielle eiere, skal behandles likt, sier Sveen.

Han avslutter med:

- Endelig eiersammensetning blir en konsekvens av hvor mange aksjer den enkelte kjøper, mens vedtektene sikrer lokal innflytelse og styrerepresentasjon uavhengig av hvilken eierfordeling vi ender med.


Styrelederen i Gudbrandsdal slakteri: – Det er ikke vi som har bedt om støtte

Terje Jonny Sveen, styreleder i Gudbrandsdal slakteri, sier at det er viktig å si at det ikke er slakteriselskapet som har bedt kommunene om støtte.