Vil se på nye nasjonalparkområder - blant annet i Dovre

Miljødirektoratet startet på nyåret arbeidet med å vurdere områder som kan være aktuelle som nye nasjonalparker.

Nye nasjonalparkområder: Dovre er blant kommunene som blir berørt av Miljødirektoratets arbeid med supplerende vern.  Foto: Lokalavisa Vigga/Arkiv

Nyheter

Det kan være utvidelse av eksisterende nasjonalparker, omgjøring av landskapsvernområder til nasjonalpark, eller opprettelse av helt nye nasjonalparker.