Organisert beitebruk i Innlandet 2020:

Sauetallet er svært stabilt - Tapsprosenten i Lesja og Dovre er lavere enn fjoråret

For 2020 er det gjennom organisert beitebruk samlet inn statistikk fra i alt 134 beitelag /195 beiteområder i Innlandet. Fra disse beitelaga ble det sluppet 319 000 søyer og lam på utmarksbeite.

Mindre tap: I 2020 var tapsprosenten på søyer og lam lavere i Lesja og Dovre enn året før.  Foto: Judith Prins/Unsplash

Nyheter

Det skriver Statsforvalteren i Innlandet på sine sider. Innlandet har om lag 1 700 foretak med sau og 85 % av disse er medlem av et beitelag/fellesbeite. Innlandet er det absolutt største sauefylket i landet, deretter kommer Vestland med 282 000 sau og Trøndelag med 188 000 sau på utmarksbeite.