Vinteren vert kortare - Mengda vinterdagar i Dombås har gått ned

Til tross for at vi har hatt ei lang kuldeperiode i store delar av landet, vert lengda på vinteren stadig kortare.

Mildare landet rundt: Vintertemperaturane vert mildare over heile landet, såpass at fleire stasjonar ikkje lenger oppfyllar krav til å bli rekna som vinter.  Foto: Lise Åserud/NTB

Nyheter

Sjølv om vi har variasjonar i vêret frå år til år, er det dette som er den langsiktige trenden, ifølge klimaforskar.