– Målet er å ha klart for drift så tidlig som mulig høsten 2022

Etter det fredag ble kjent at Gudbrandsdal Slakteri blir en realitet kan den nyetablerte bedriften legge fram ytterligere informasjon om prosjektet.

Styreleder i Gudbrandsdal slakteri, Terje Jonny Sveen, kan orientere ytterligere om slakteriplanene.  Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken

Nyheter

De kan blant annet fortelle at byggestart vil bli allerede i sommer.