Skal behandle 20 søknader om korona-midler - Se hvem som har søkt

Plan-, nærings-, og utviklingsutvalget i Dovre skal denne uken behandle 20 søknader om støtte fra det kommunale næringsfondet.

Punger ut: Dovre kommune har igjen 725 040 kroner i koronamidler på næringsfondet som skal fordeles på 20 søknader.  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Nyheter

Det står igjen 725 040 kroner på det kommunale næringsfondet som har fått tilskudd som følge av pandemien. Dette er tredje runde med søknader, hvor det tidligere har kommet inn til sammen 18. Det samlede beløpet bevilgede midler i rådmannens innstilling utgjør 633 000 kroner.