Det ble hogd dobbelt så mye skog i 2020: – Dette kan gi stor verdiskaping

Det ble hogd over dobbelt så mye skog som normalt i Lesja og Dovre i løpet av 2020.

Aktivt år: Det ble avvirket omtrent 29 000 kubikk med skog i Lesja og Dovre i løpet av 2020.  Foto: Illustrasjon/Simen Rudiløkken

Nyheter

Fjoråret ble et aktivt år for treindustrien. I Lesja og Dovre ble det avvirket omtrent 29 000 kubikk med skog. To tredjedeler av dette var i Lesja, mens de resterende 9 000 ble avvirket i Dovre, ifølge skogbrukskonsulent ved landbrukskontoret, Kim Berget.