Låg tapsprosent i Lesja og Dovre i fjor:

Karl på Lesjaskog fekk att alle sauane etter sommarbeitet: - Når dei ikkje får gå aleine vert det store tap

Sauebonden Karl Øygarden på Lesjaskog har drive med sau i mange år. Mellom 1985 og 1993 hadde han ikkje store tap eller tap i det heile, og i fjor kom alt av sau heilberga heim.

Normaltap: - Eg har blitt trekt i normaltap i alle år, sjølv om mine tap er så små at det må reknast i promille, fortel Karl Øygarden.  Foto: Judith Prins/Unsplash, Maria Kampesæter Kleiven/arkiv

Nyheter

- Når sauen får gå i fred, går det som regel alltid bra. Men når dei ikkje får det, vert det store tap, fortel Karl Øygarden.