Dette er Enspire-skolen

Da de to siste grende-skolene i Rennebu kommune ble foreslått nedlagt, tok foreldrene affære. Resultatet ble Rennebu EnSpire skole.

Ut på tur: Elevene ved Rennebu EnSpire skole er mye ute i lokalmiljøet eller har besøk på skolen. – Alle lag og organisasjoner er viktige og autentiske kilder til kunnskap for elevene, sier rektor ved skolen, Heidi Reitås Sæther (innfelt).   Foto: Rennebu EnSpire skole

Nyheter

Høsten 2016 ble det vedtatt, med 11 mot 10 stemmer, at Innset skole og Voll skole skulle legges ned og elevene samles på en felles offentlig skole på Berkåk, fra høsten 2017.