I år må skyteprøven for storviltjegere gjennomføres

Fritaket fra 2020 videreføres ikke, da Miljødirektoratet mener det i år er mulig å gjennomføre skyteprøven for storviltjegere.

I år må alle som ønsker å jakte storvilt, gjennomføre skyteprøve. I fjor var det fritak for de som hadde bestått prøven året før, grunnet den uoversiktlige koronasituasjonen.  Foto: Per Erik Hjelle

Nyheter

For jaktåret 2020/2021 fikk jegere som hadde avlagt godkjent skyteprøve foregående jaktår, fritak fra å gjennomføre skyteprøve, grunnet koronasituasjonen og smittevernproblematikk. I år mener Miljødirektoratet at det vil være mulig å gjennomføre prøven.

- Siden det er mange jegere som ikke har avlagt skyteprøven siden 2019, er det viktig at prøven nå blir gjennomført som normalt for å sikre dyrevelferden. Kravet gjeninnføres etter dialog med Norges jeger- og fiskerforbund og Det frivillige skyttervesen om saken, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Mer forberedt

Koronanedstengningen i fjor kom like før prøvesesongen skulle starte, situasjonen var mye mer uoversiktlig og det var behov for en rask avklaring rundt gjennomføringen av skyteprøven. Flere arrangører fant likevel gode løsninger, slik at treninger og oppskyting kunne gjennomføres noenlunde som normalt.

I år har arrangører av skyteprøven god tid på seg til å legge til rette for en smittevernmessig trygg gjennomføring. Storviltjegerne vil også ha mulighet til å planlegge sesongen og dermed spre trykket på banene ut over sesongen.

Terminfestede konkurranser teller

Nytt fra i år er en endring i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som sier at skudd avlagt på terminfestede konkurranser i det kalenderåret jaktåret starter vil gjelde som obligatoriske skudd til skyteprøven. Dette betyr at jegere allerede nå vil kunne få registrert obligatoriske skudd til skyteprøven, noe som også er med på å senke trykket på banene i sommermånedene.

Om smittesituasjonen og eventuelle restriksjoner knyttet til denne tilsier at det ikke vil være mulig å gjennomføre skyteprøven i 2021, vil Miljødirektoratet gjøre en ny vurdering av kravet rundt påske.