- En folkepark skal være for alle – også for ungdommen

Stemmene som taler for en skatepark i Minneparken på Dombås er sterke. Det var de også under PNU-møtet tirsdag kveld.

Folkepark: Flertallet i PNU-utvalget i Dovre ønsker at det også skal være rom for en skatepark i Minneparken på Dombås.  Foto: Arkiv/Monica Hjelle

Nyheter

Tillatelsen til oppføring av skatepark skal opp i kommunestyret, men var først innom plan-, nærings- og utviklingsutvalget. Prosjektet har hatt stor oppslutning, men under høringen er det også kommet frem at det også er skepsis til planene. Rådmannen presiserer også i sin innstilling at det innstilles på et positivt vedtak under sterk tvil. Særlig er man bekymret for støy, både i parken og også for kirkegården, samt at deler av grøntarealet må vike for skateparken i betong.