Innlandet politidistrikt fekk inn 19 087 anmeldelser i 2020 - Ein liten nedgang frå 2019

Det er flest anmeldelser innan trafikklovbrot og vinningskriminalitet.

Johan Brekke politimester i Innlandet  Foto: Politiet

Nyheter

Trafikklovbrot utgjer 27 prosent av den anmeldte kriminaliteten, medan vinningskriminalitet utgjer 20 prosent.