Koronaevaluering i Lesja og Dovre: – Roller og myndighet var ikke klare nok

Covid-19 evalueringen ble likevel ikke drøftet i felles formannskap mellom Lesja og Dovre denne uken. Grunnen til dette: Flere av formannskapspolitikerne i Dovre hadde ikke funnet fram til rapporten

Evalueringsrapporten skulle diskuteres av felles formannskap i Lesja og Dovre denne uken. Saken ble utsatt fordi det var mange som ikke hadde funnet fram i det nye saksbehandlingssystemet.  

Nyheter

De tre fikk kritikk fra de andre for at de ikke hadde spurt om hjelp til å finne fram i systemene.