Bondelaga om nyetableringa: - Håpar folk er klare over samvirket si tyding for næringa i alle ledd

Førre veke vart det offisielt; det vert nytt slakteri. Jæder og Fatland har komme med ei stor investering og Gudbrandsdal Slakteri AS er dermed ein realitet.

Ikkje ei god løysing: Bjørnhild Vigerust, leiar i Dovre bondelag, og Arne Manger, leiari Lesja og Lesjaskog bondelag, såg ikkje på eit nytt slakteri som ei god løysing. No er det bestemt og dei har sine meininger rundt det.  Foto: Astrid Kvam Helset/arkiv

Nyheter

Bondelaga i Lesja og Dovre har sine tankar rundt denne kunngjeringa.