– De som kjører Tesla og tyske biler har mest å gå på bak rattet

Kjøredata fra om lag 30 000 bilister og 140 millioner kilometer gir et godt inntrykk av hvordan nordmenn kjørte i 2020. I Innlandet var det høyere fart, men mindre mobilbruk enn ellers i landet.

Trygge i trafikken: Sjåfører i Innlandet er blant de beste på trygg kjøreatferd i Norge.  Foto: Pressefoto

Nyheter

– Generelt har nordmenn som kjører Tesla og tyske biler mest å gå på bak rattet, både hva angår kjøring totalt, mobilbruk og fart. De som kjører asiatiske biler utmerker seg positivt, og «vinner» på nesten alle parametere, sier Kjetil Nyborg, forsikringssjef i SpareBank 1 Østlandet.