Nå skal villreinen markeres i Rondane villreinområde

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal i vinter radiomerke 6-8 villrein i Rondane villreinområde.

GPS-markering for noen år siden.  Foto: Olav Strand/NINA/arkiv

Nyheter

Inntil fem av disse er i Rondane Sør (Stor-Elvdal/Ringebu/Øyer) og tre er i Rondane Nord (Dovre/Folldal). Det blir gjort et første forsøk på å merke dem nå 25. og 26. februar. Merkingen gjøres i løpet av en dag, når værforholdene er gunstige og alt går greit.

Dyrene vil få påmontert et halsbånd med radiosender, som er en kombinert VHF radiosender, GPS-mottaker og satellittenhet. Merkingen skjer etter tillatelser fra Forsøksdyrforvaltning i Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Fangst av dyrene vil skje ved bruk av helikopter. Tillatelse til landing med helikopter er innhentet der dette er aktuelt.