Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til lokale virksomheter i kommunene

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

– Det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nyheter

– Mange virksomheter rundt omkring i landet er svært hardt rammet av de skjerpede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret. Det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg igjennom krisen, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.