Nye NTP: E6 Dombås-Otta er med

Når den nye Nasjonale transportplanen legges fram denne måneden, er strekningen på E6 mellom Dombås og Otta en av strekningene som blir prioritert.

Strekningen mellom Dombås og Otta er av strekningene som blir nevnt i kommende NTP. Rosten er ikke spesielt nevnt, men det er en av flaskehalsene på strekningen.  

Nyheter

Denne strekningen er ett av prosjektene som Nye Veier AS skal få inn i sin portefølje. Det skal brukes i underkant av en milliard kroner på strekningen, og det er " utbedringstiltak av identifiserte flaskehalser og delstrekninger med dårlig trafikksikkerhet" som skal arbeides med. Det samme med utvidelse av vegbredden, der denne er for smal.

– Det er svært gode nyheter for Gudbrandsdalen at resten av flaskehalsene på E6 Otta-Dombås nå vil bli utbedret. Dette vil bety mye for lokaltrafikken og en stor lettelse for tungtransporten på en av Norges viktigste eksportveger. Jeg er lettet nå, dette har Gudbrandsdalen fortjent, sier Kari-Anne Jønnes, 1.kandidat til Stortinget for Høyre i Oppland valgkrets i en pressemelding torsdag.

Dette gleder også Venstres førstekandidat i Oppland, Stine Hansen:

– E6 er en nasjonal transportåre og det er viktig og riktig å utbedre disse flaskehalsene mellom Otta og Dombås. En god og trygg vei et viktig for hverdagen til folk og næringslivet i hele landet. Derfor er vi glade for at det også utbedres på delstrekninger med dårlig trafikksikkerhet, sier hun.

Krf understreker viktigheten av sikrere veger, og ser frem til oppstart.

– Det er viktig at E6 knyttes sammen med bred og god vei som er dimensjonert for trafikken. Å utvide veien er også veldig viktig for trafikksikkerhet og trafikkflyt. Det er viktig at vi tilrettelegger for fremkommelighet for utrykninger på en så viktig næringsvei, sier Charlotte Veland Hoven, 1. kandidat til Stortinget for Oppland Krf.