Sykefraværet i Innlandet har økt - Lesja er blant dem med minst

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,0 prosent i 4. kvartal i 2020 mens sykefraværet i landet var på 5,5 prosent.

Luftveissykdommer størst: Sykdommer i luftveiene er den diagnosen som har hatt størst økning.  Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Nyheter

– Sammenlignet med samme kvartal året før var økningen i sykefraværet i Innlandet på 3,3 prosent. Dette er noe mindre enn i landet der økningen var på 4,3 prosent, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.