Nye Veier får ansvaret også for E136

Regjeringen vil i neste Nasjonale transportplan legge E136 mellom Dombås og Vestnes inn i porteføljen til Nye Veier AS.

E136 skal ifølge Høyre inn i Nye Veiers portefølje.   Foto: Arkiv/Simen Rudiløkken

Nyheter

Dette skriver Helge Orten (H), stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, i en pressemelding.

I pressemeldingen står det at det blir foreslått å utbedre strekningen for bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet.

– Tiltakene inkluderer breddeutvidelse, forbikjøringsfelt i stigninger, utretting av kurver, siktutvidelser, oppgradering av avkjørsler, rassikring og konkrete trafikksikkerhetstiltak. Utviklingen av E136 baserer seg på eksisterende trase og inkluderer de nødvendige utbedringene i Romsdalen.

Sunnmørsposten skriver at krabbefelt i Romsdalen, Flatmark, Monge Marstein, Hjelviktunnelen og en bedre løsning forbi Veblungsnes er blant disse punktene.

– E136 Eksportvegen er det prosjektet som er prioritert høyest fra næringslivet i Møre og Romsdal, og er svært viktig for godstransporten inn og ut av fylket. Nå får vi en sammenhengende utbedring av hele strekningen fra Dombås til Vestnes og fjernet alle flaskehalsene, sier Helge Orten.

Dette er en av mange lekkasjer fra regjeringspartiene i forbindelse med neste Nasjonale transportplan (NTP) som skal legges fram i løpet av måneden. Ifølge flere pressemeldinger sendt i løpet av onsdag skal Nye Veier også få ansvaret for Ringeriksbanen, strekninger på E6 i Trøndelag og strekningen på E6 mellom Dombås og Otta.


Nye NTP: E6 Dombås-Otta er med

Når den nye Nasjonale transportplanen legges fram denne måneden, er strekningen på E6 mellom Dombås og Otta en av strekningene som blir prioritert.