Over 4 millioner til hjemmeundervisning i Innlandet - Skal bøte på levekårsutfordringer

Kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviteres til å søke om midler til tiltak som skal gi alle barn og unge lik mulighet til å delta i hjemmeundervisning.

Har vært vanlig: Hjemmeundervisning har vært en del av hverdagen til mange det siste året, derfor er det nå mulig å søke om midler.  Foto: Astrid Kvam Helset/illustrasjonsbilde

Nyheter

Rammen for tildeling i Innlandet er 4 098 000 kroner. Det er skoleeier i kommunen eller fylkeskommunen som søker.