Færre meldte seg inn i Den norske kirke i fjor

2 369 meldte seg inn i Den norske kirke i løpet av koronaåret 2020. Det er nesten 1000 færre enn året før. Dette viser foreløpige tall fra kirkens medlemsregister.

2369 personer meldte seg inn i Den norske kirke i fjor.  

Nyheter

Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum mener nedgangen i innmeldinger i 2020 kan være en konsekvens av koronapandemien.

– At 7 av 10 nordmenn er medlem i Den norske kirke sier mye om at kirken er en stor, bred, åpen og mangfoldig folkekirke, mener hun.

Hun sier at 2020 har vært et år med store begrensninger på det fysiske tilbudet, og at dette kan ha påvirket innmeldingstallet.

– I løpet av våren kommer dåpstallene som vil gi et endelig svar på hvor mange nye medlemmer Den norske kirke har fått i løpet av koronaåret, sier hun.

I 2020 valgte 12 725 personer å melde seg ut av kirken.

Inn- og utmeldingstallene er hentet fra kirkens medlemsregister. Innmeldingstallene viser antall personer som tidligere er døpt i et kristent trossamfunn, og som har meldt seg inn i Den norske kirke. I tillegg til dette kommer dåpstallene som er ventet i løpet av våren. I 2019 ble 28 011 døpt og dermed medlem i Den norske kirke, i 2018 var tallet 28 597. Dåp er den eneste forutsetningen for medlemskap i kirken.

Raaum forteller at Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016.

– Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016. I 2019 var det kirkevalg, noe som fører til høyere antall utmeldinger enn andre år, sier hun.


2016

2017

2018

2019

2020

Innmeldte i Den norske kirke

3147

2443

2096

3353

2369

Utmeldte av Den norske kirke

41024

15424

11877

19037

12725