Ståle finansierte nytt fjøs gjennom skogbruk

Skogeierne Jon Håvard Hågå på Lesja og Ståle Stavheim på Lora får god nytte av skogen på hver sin måte.
Nyheter

I 2020 presenterte landbrukskontoret nye skogbruksplaner for Lesja og Dovre. Disse har ført til et mer aktivt skogbruk i de to kommunene det siste året.