Økning i narkotikasaker i Nord-Gudbrandsdalen: – Vi har som mål at dette tallet skal minke

En ekstra innsats på narkotikasaker vises på statistikken for Politiet Innlandet.

Satsing: Politiet Innlandet har ekstra satsing på oppfølging av narkotikasaker.   Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

Politiet i Innlandet deltok på møtet i regionstyret i Nord-Gudbrandsdal forrige uke. Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt, Terje Krogstad, leder for driftsenhet Innlandet Midt og Erik Trønnes, lensmann i Nord-Gudbrandsdal, som orienterte politikerne i regionen.