125 000 hjortedyr testet for skrantesjuke: - Imponert

Hele 125 000 hjortedyr er blitt testet på Veterinærinstituttet siden den første villreinen fikk påvist skrantesjuke i 2016.

Tempoet er høyt: - Jeg er imponert over tempoet Veterinærinstituttet klarer å holde oppe, og antallet prøver de har undersøkt frem til nå, sier landbruks- og matminister, Olaug Bollestad.  Foto: Torbjørn Tandberg

Nyheter

Prøvene kommer fra både jaktede, trafikkskadde og syke hjortedyr, og testingen er et viktig ledd i overvåkning av skrantesjuke i Norge.

- Nødt til å overvåke helsen hos hjortedyrene

Det store antallet testede hjortedyr har vært mulig takket være ivrige jegere, kommunal viltforvaltning, villreinnemder, villreinutvalg, Statens naturoppsyn, Mattilsynet, lokale fjellstyrer og andre prøvetakere.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) berømmer innsatsen til jegerne og alle som har bidratt i denne nasjonale dugnaden.

− Jeg er imponert over tempoet Veterinærinstituttet klarer å holde oppe, og antallet prøver de har undersøkt frem til nå. Hjortevilt gir gode muligheter for næringsutvikling, basert på jaktopplevelser og hjorteviltkjøtt som er en fantastisk matkilde. Vi er derfor nødt til å overvåke helsen hos de forskjellige hjortedyrene, slik at vi avdekker utbredelse av skrantesjuke. Raske prøvesvar er viktig både for jegere, slakteri og kjøttskjærervirksomhetene, sier Bollestad.

Lagarbeid rundt jaktsesongen

Seniorforsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet, sier at behovet for overvåking stadig er til stede. I september i 2020 avdekket Veterinærinstituttet ett tilfelle av skrantesjuke hos en villrein felt under ordinær jakt på Hardangervidda.

Jaktsesongen er alltid den travleste perioden som trenger et lagarbeid på instituttet. På det travleste analyserer de opptil 1600 analyser i løpet av en dag. Analyse av prøvene er omfattende og foregår i mange steg før endelig prøvesvar foreligger, forteller Benestad.