10 vil bli fagarbeider ved skolene på Lesja og Lesjaskog

10 personer har søkt på stilling som fagarbeider ved Lesja skule og Lesjaskog skule.
Nyheter

Av de 10 er alle kvinner. Følgende personer har søkt på stillingen: