Arbeidsledigheten i Lesja og Dovre har gått ned den siste måneden

Det er færre arbeidsledige i Lesja og Dovre ved utgangen av mars enn i februar.
Nyheter

Ved utgangen av mars var 10 671 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 7,5 prosent.