Disse har søkt jobb innen helse og omsorg i Lesja

Lesja kommune har lyst ut tre stillinger innen helse og omsorg.
Nyheter

Fem personer har søkt på stilling som ferievikar innen helse og omsorg for sommeren 2021. Av de er fire kvinner og en mann. Følgende personer har søkt på stillingen: