Eiendomsskatt i Lesja: – Egget skattlegges sterkere enn høna

Per Nordsletten reagerer på at ubebygde fritidstomter skattlegges hardere enn nabotomter som har ei hytte på tomta.

Per Nordsletten mener det ikke er rett at det skal betales fem promille i eiendomsskatt for ubebygd eiendom.  

Nyheter

Nordsletten håper politikerne selv ser at denne skatten rammer urimelig. Boliger og fritidsboliger har fått en skattesats på en promille. Ubebygde eiendommer har samme sats som for næringseiendommer, som kommunestyret i Lesja denne måneden satte til fem promille av markedsverdi. Nordsletten mener at det er mer logisk om skattesatsen på ubebygde tomter følger skattesatsen på hytter og hus.