Gratis kontroll av russebilar- og bussar: - Opptekne av at russen skal ha ei sikker russetid

Sjølv om verken fjorårets eller årets russetid er heilt som vanleg, kan i alle fall Statens vegvesen gjere éin ting litt lettare for årets russ.

  Foto: Mostphotos

Nyheter

Dei tilbyr nemleg gratis kontroll av russebilar- og bussar

Rettleiing i regelverket

Køyretøyet som vert godkjent i kontrollen, får oblat i vindauget. Då slepp russen dei større tekniske kontrollane langs vegen i mai.

- Vi er opptekne av at russen skal ha ei sikker russetid, også på vegen. Vi vil difor kontrollere flest mogleg køyretøy for å sikre at dei er i god stand, seier senioringeniør i Statens vegvesen, Jannicke Sjøvold.

Dei kan også hjelpe til med å sette russen inn i regelverket når det gjeld ombygging av bussar til russebussar.

- Vi kan rettleie slik at ombyggingane både vert lovlege og trafikksikre, seier Sjøvold.

Det er også viktig at russebilen- og bussen har ein sjåfør med dei rette kvalifikasjonane og at denne passar på passasjermengda.

Dette sjekkes på kontrollen:

  • bremser, hjuloppheng og styring
  • seter og bilbelter
  • taklast/takrigg
  • materialer innvendig, som brannfare, skarpe kantar og innfesting
  • elektrisk anlegg – vis samsvarserklæring fra elektroinstallatør
  • nødutgangar
  • ulovleg signalhorn
  • godkjenning på EU-kontroll

Merk at den tekniske kontrollen ikkje erstattar ein EU-kontroll.