Disse har søkt på jobb innen miljøarbeidertjenesten i Dovre

Dovre kommune har nylig lyst ut stilling i miljøarbeidertjenesten.
Nyheter

Ni personer har søkt på miljøarbeiderstilling, hvorav en ønsker navnet unntatt offentlighet. Åtte personer har også søkt på ferievikariat i miljøarbeidertjenesten.