Slik blir det med muntlig og skriftlig eksamen i år

For avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole vil like mange som vanlig komme opp til muntlig eksamen denne våren. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil ikke bli gjennomført.

Tatt beslutninger: Regjeringen ser at elevene står i en vanskelig tid og har tatt beslutninger rundt både muntlige og skriftlige eksamener.  Foto: Scott Graham/Unsplash

Nyheter

På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

- Regjeringen har besluttet å lytte til utdanningssektoren som mener det vil være for krevende å gjennomføre muntlig og muntlig-praktisk eksamen for alle på studieforberedende VG3 og påbygg. Vi har stor forståelse for at elever og lærere står i en vanskelig tid. Derfor er det ikke riktig å gjøre endringer i eksamenstrekket nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I februar besluttet regjeringen å avlyse vårens skriftlige eleveksamener og også å avlyse muntlig-praktiske og praktiske eksamener. Årsaken var smittevern og fordi det har vært ulike forhold for opplæringen ved skolene rundt om i landet. Muntlige eksamener ble ikke avlyst.

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.