25 millionar kroner til vedlikehald av fylkesvegane i Innlandet

– Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Dette kjem i tillegg til dei prosjekta og tiltaka som allereie er planlagt for 2021 av fylkeskommunane. Mange stader er det eit stort behov for oppgradering, og no kjem det meir pengar, seier Knut Arild Hareide.   Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Nyheter

No vil departementet følge opp desse forhandlingane og fordeler om lag 400 millionar kroner ekstra til vedlikehald av fylkesvegar.