Gårdsbruk er mer attraktive enn nybygg

Positiv utvikling i nabokommunene kan gi gevinst også for Dovre. Under formannskapsmøtet torsdag fikk representantene et overblikk over ledige boligtomter i kommunen.

Ledige tomter: Det er ledige tomter både på Slettenfeltet og andre steder i Dovre sentrum, i tillegg til på Dombås og Dovreskogen. De fleste som tar kontakt med kommunen er imidlertid ikke ute etter å bygge nytt hus, men ønsker seg derimot gårdsbruk i ulike størrelser.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Med det nye slakteriet som skal bygges opp i Sel, er det håp om at dette også kan friste kommende arbeidstakere til å bosette seg i Dovre.