Godt nytt for dovreøkonomien

Økonomisjef i Dovre, Jon Arve Tøndevoldshagen, kunne presentere formannskapet overraskende og gledelige tall for koronaåret 2020.

Jon Arve Tøndevoldshagen kunne gi formannskapet i Dovre gledelige nyheter om økonomien. For første gang på mange år får disposisjonsfondet et solid påfyll.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Til tross for en del økte kostnader i forbindelse med pandemihåndteringen, ser det ut til at Dovre kommune går med et tosifret overskudd på fjorårets driftsresultat. Dette innebærer at man får styrket de svært lave reservene på disposisjonsfondet med 8,7 millioner kroner mer enn de 1,7 millionene som var avsatt i budsjett.