– Det beste folk kan gjøre nå er å holde seg i ro og la systemet jobbe så effektivt som vi klarer

Per tirsdag ettermiddag ble det påvist nye smittetilfeller i Dovre. Smittesporingsteamet jobber fortsatt med å danne seg et bilde av omfanget.

Må beholde roen: Krisestabsleder Åge Tøndevoldshagen ber folk holde seg i ro og holde god avstand fra andre.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Krisestabsleder Åge Tøndevoldshagen kan fortelle at det fremdeles er mange som må testes, og at dette går fortløpende hver eneste dag. Flere av testene som er utført så langt er hurtigtester. Disse må følges opp med PCR-tester.


Fire nye smittetilfeller i Dovre

Det ble tirsdag påvist fire nye smittetilfeller av koronaviruset i Dovre kommune.


– Vi har oversikt over smittekilden, men vi har ennå ikke hele omfanget eller totalbildet. Smittesporingsteamet jobber på høytrykk med å skaffe den oversikten, sier Tøndevoldshagen.

Han mener situasjonen er krevende, og sier at det jobbes systematisk og planmessig med å skaffe oversikt over hele smittesituasjonen.

– Det blir iverksatt ulike tiltak, men de viktigste tiltakene er karantenebestemmelser, smitteisolering og ventekarantene. Smittesporingsenheten og legekontoret registrerer folk inn og ut av karantene. De får da beskjed om hvor lenge de skal være i karantene og hvordan de skal forholde seg til det. Dette blir påført enkeltindivider og både nær- og sekundærkontakter. Det sier seg selv at det er en voldsom mengde folk som skal kontaktes, og det er et krevende arbeid, sier krisestabslederen.

Det oppfordres til å kontakte legekontor ved første mistanke om smitte for å vurdere behov for testing.

– Vi opplever mange henvendelser, noe som påvirker smittesporing og arbeidet der. Jeg vil henstille folk til å være tålmodige. Det beste folk kan gjøre nå er å holde seg rolig og la systemet jobbe så effektivt som vi overhodet klarer. Alle kommer til å få beskjed om hva som gjelder en selv, sier Tøndevoldshagen.

Per dags dato er det ikke de samme tiltakene som gjelder for Lesja som for Dovre.

Kommunelegene i hver kommune har oppfordret næringslivet til å innskjerpe sine smitteverntiltak. Alle virksomheter som har publikum bør anbefale bruk av munnbind, innføre adgangskontroll, registrere alle personer som er innom og opprettholde to meters avstand for å begrense smitteutbredelsen i størst mulig grad, og unngå ytterligere nedstenging.