– Kontakt politiet dersom du opplever brudd på karantene

Felles krisestab for Lesja og Dovre har mottatt flere henvendelser om karantenebrudd.

Kontakt politiet: Smittesporingsleder Marcus Ruset oppfordrer folk til å kontakte politiet dersom de opplever brudd på karantenereglene, men ber de være sikker i sin sak først. 

Nyheter

– Disse skal ikke til oss. Er du sikker i din sak, så innhent korrekt informasjon og kontakt politiet, sier smittesporingsleder Marcus Ruset.

Flere har blitt satt i karantene og ventekarantene som følge av smitteutbruddet i Dovre kommune forrige uke. Fungerende ordfører i Dovre, Guri Ruste, presiserer også at det er de samme reglene som gjelder for ventekarantene som gjelder for vanlig karantene.

– Den eneste forskjellen er at du slipper ut fra ventekarantene så fort du eller noen i husstanden er påvist smittefri, presiserer hun.

Kartlegger smittede og nærkontakter

Smittesporingsteamet består av en leder og fire smittesporere. Leder koordinerer smittesporingen, mens smittesporerne gjennomfører intervju med de som er smittet og kartlegger nærkontakter og setter berørte i karantene eller isolasjon.

– Mange lager detaljerte oversikter over hvor de har vært og hvem de har vært sammen med. Noe vi setter veldig stor pris på. Andre synes det kan være vanskelig å huske alt, erfarer smittesporingslederen.

De benytter seg av smittesporingsprogrammet FIKS smittesporing. Her registreres først de smittede og dermed kartlegges og registreres nærkontakter. Der registreres også nærkontakter som settes i karantene.

Test deg ved første mistanke

Dersom man har vært på et sted hvor det har blitt påvist smitte bør man være obs på symptomer og kontakte legesenteret i egen kommune dersom man mistenker at man selv er smittet.

– Test deg ved første mistanke. Terskelen for å få testet seg er veldig lav, oppfordrer fungerende ordfører.

Vaksinerte skal forholde seg til smittevernreglene på samme måte som alle andre, da de kan være bærere av viruset selv om de ikke blir syke.

Driften på helsehuset i Dovre og vaksinasjonsprosessen fortsetter derimot som normalt, ifølge Ruste.

Stenger ned

Mandag denne uken ble styrkerommet i Lesja idrettsbygg stengt, og spinningrom på Lesja og Lesjaskog avlyst denne uken som følge av at enkelte ikke overholder smittevernreglene.

Den tverrkommunale barneverntjenesten blir også preget og har denne uken hjemmekontor. Det fører også til at fysiske møter og hjemmebesøk blir utsatt.

I helgen ble det bestemt at Dombås barneskole og Dovre ungdomsskole stenger og har hjemmeskole etter det ble påvist smitte i et av trinnene på hver skole. Begge barnehagene og Dovre barneskole fortsetter som normalt.

– Dette er en faglig vurdering gjort av smittevernlegen. Han mener det ikke er noen fare for at disse kan holde åpent som normalt. Det har uansett gått ut beskjed til de som har vært i kontakt med smittede, og de er satt i karantene, sa fungerende ordfører til Vigga på mandag.