Stenger barnehagene, barneskole og videregående skole

Som følge av den pågående smittesituasjonen i Dovre kommune har smittevernlegen fattet et hastevedtak barnehager og skoler i perioden fra og med 14. april til og med 23. april.

Fra og med i morgen, onsdag 14. april, stenges barneskolen på Dovre, samt barnehager og videregående skole i kommunen.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Dette gjelder Dovre skole samt SFO, Dombås barnehage, Dovre barnehage, og Nord-Gudbrandsdal videregående skole avdeling Dombås.

Dovre ungdomsskole og Dombås skole var allerede stengt etter det ble påvist smitte ved et av trinnene på hver skole.

Smittevernlegen vurderer stengingen som nødvendig for å forebygge og motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom. Situasjonen vurderes fortløpende.

– Det stor risiko for ukontrollert spredning i kommunen og nærliggende kommuner dersom det ikke innføres strenge restriksjoner i Dovre kommune. Testing, smittesporing og målrettede tiltak mot kjente smittesituasjoner vurderes til å ikke være tilstrekkelig til å holde epidemien under kontroll i Dovre kommune, skriver felles krisestab for Lesja og Dovre på sin hjemmeside.

Dovre ungdomsskole og Dombås skole ble stengt 12. april. På de øvrige skolene og i barnehagene ble det da vurdert dithen at mindre inngripende tiltak enn stengning var tilstrekkelig.

– Innføring av rødt nivå på skolene vurderes til å ikke være tilstrekkelig for å stanse den pågående smittespredningen – spesielt med tanke på tiden som innbyggere var smitteførende før utbruddet ble oppdaget, mener smittevernlegen.