Seks nye smittede i Dovre og to i Lesja onsdag: – Vi har rimelig god oversikt, men situasjonen er uforutsigbar

Onsdag ble det registrert seks nye smittede i Dovre kommune. Totalt er det nå 21 smittede som oppholder seg i kommunen og er isolerte.

Krisestaben følger situasjonen fortløpende fra beredskapssenteret på Dombås. 

Nyheter

Krisestaben informerer om at omtrent 200 er i smittekarantene, samt mange i ventekarantene.

– Dette tallet endrer seg fortløpende. Smittesporingsteamet i Dovre har kontroll på nærkontaktene til de smittede, og har satt dem i karantene, skriver krisestaben på sin nettside.

I Lesja er det registrert to nye smittede, og det er totalt tre smittede i kommunen. Karantene var allerede satt i gang for flere dager siden. Smittesporingen er under kontroll. Det har av den grunn ingen praktiske konsekvenser ifølge krisestaben.

– Begge tilfeller i Lesja satt allerede i karantene, og smittesporingsteamet har kontroll på situasjonen, sier ordfører Mariann Skotte.

I Lesja er 25 satt i karantene og 54 i ventekarantene som følge av de to nye smittede

– Ingen av dem som fikk påvist smitte i dag er overraskende for smittesporerne i Dovre kommune. Det er kjent smittevei på 5 av de 6 nye smittede, opplyser krisestaben.

Til tross for at de nå begynner å få god oversikt, mener de at situasjonen er uforutsigbar.

– Det pågår testing og retesting konstant. Smittesporingsteamet og legekontoret registrerer folk inn og ut av karantene. Det er viktig å presisere at vaksinering pågår etter egen plan og er ikke berørt av all testingen. Du får beskjed om hva som gjelder deg selv, sier de videre.

De ber folk om å være tålmodige, og prøve igjen dersom man ikke når fram til helsehuset.

– Det er mange som skal kontaktes og telefonen står ikke stille. Vi oppfordrer alle til å holde seg i ro og ha minst mulig sosial omgang. Følg med på oppfordringer og beskjeder som blir gitt, så klarer vi å slå ned smitten sammen, sier krisestaben.

De kan også fortelle at det er meget godt samarbeid mellom smittesporingsteamene i Lesja og Dovre og kommunelegene i Lesja og Dovre.