Uklarhet om rådmannssaken - trukket eller utsatt?

Det hersket uklarhet om den mye omdiskuterte rådmannssaken var trukket eller bare utsatt, under formannskapsmøtet i Dovre forrige torsdag.

Protokollført: Rådmann Halvor Nissen viste til protokollen da det hersket usikkerhet rundt hvorvidt den mye omtalte rådmannssaken var utsatt eller trukket.  Foto: Arkiv/Monica Hjelle

Nyheter

Det er formannskapet som er rådmannens arbeidsgiver, og en medarbeidersamtale skulle egentlig ha funnet sted under møtet torsdag formiddag. Grunnet den akutt oppståtte smittesituasjonen i kommunen, måtte imidlertid rådmannen haste avgårde midt i møtet.