Kommunen skal se på retningslinjer for torvuttak: – Jeg mener dette er en viktig tilleggsnæring

Det ligger an til en helomvending for Lesja kommunen i saken om det skal være lov med uttak av torv i kommunen

Negativt: Håvard Nørstegård mener saksframstillingen forvaltningsstyret fikk var for negativ.  

Nyheter

Torsdag skal kommunestyret i Lesja behandle en sak om torvuttak. Forvaltningsutvalget har tidligere hatt denne saken til behandling. Her gikk de inn for at det ikke skal være lov med uttak av torv i Lesja kommune. Dette har ikke kommunen lov til etter jordloven. Dermed har saken som legges fram for kommunestyret en ny innstilling. Her blir det også foreslått at kommunen ikke skal ha retningslinjer.