Kunstdreieren fra Lesja: Gikk på føttene til Trondheim for å utdanne seg

Dreiarn ble han bare kalt, og ble boende på Lesja det meste av livet sitt.

Verkstedet: Her var Dreiarn så lenge det var nok vassføring i Nore. Emnene ligger på tre hyller til høyre for Johan. Verkstedet ble senere solgt og satt opp igjen som hytte på Gåsbu på Dalsida. Det har ikke lyktes Vigga å finne ut hvem som eier hytta nå, men den tilhørte i sin tid Jens Petter Endrestad. 

Nyheter

Johan Kristensen ble født i Brekkehågå i 1858 og var en av sju søsken som vokste opp der.