Stort underskot for NGR i 2020: – Mindre avfall og auka utgifter

Det interkommunale selskapet NGR gjekk over to millionar kroner i underskot i 2020.

Underskot i NGR: Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) gjekk over to millionar kroner i underskot i 2020. Dagleg leiar i det interkommunale selskapet, Pål Sverre Andgard, er ikkje nøgd med å drive med underskot, og håpar aktiviteten vil ta seg oppatt i løpet av dette året.   Foto: Tom Erik Solstad / Fjuken

Nyheter

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) betener 8.400 hushaldningsabonnentar og om lag 7.000 hytteabonnentar. Selskapet har også ein stor del av bedriftsmarknaden i regionen.