Vil gjøre dalen grønn

Ved hjelp av den digitale konferansen «Den smarte, grønne dalen» ønsker arrangøren å være med og løfte frem fremtidsrettede, grønne løsninger for næringsliv og kommuner i Gudbrandsdalen.

Vil ha grønne løsninger: Gjennom konferansen Den smarte, grønne dalen og prosjektet Krattak for grønn vekst ønsker arrangøren å sette fokus på mer bærekraftige løsninger for fremtiden.  Foto: Illustrasjonsfoto/Monica Hjelle

Nyheter

Konferansen sikter seg inn mot alle aktører som ønsker å bidra til grønn omstilling i Gudbrandsdalen, for å møte fremtidens behov og utfordringer.