Disse har fått kulturmidler i Lesja

Lesja kommune har nå fordelt potten med kulturmidler for fjoråret.

Det er fordelt 75 000 kroner i kulturmidler.   Foto: Gorm Kallestad/NTB/NPK

Nyheter

Budsjettposten til "allment kulturarbeid" er på 75 000 kroner. Etter at kommunestyret vedtok nye retningslinjer i fjor høst skal 75 prosent av potten gå til medlemmer i lagene under 20 år, noe som vil si 493 kroner per medlem. Den resterende potten skal fordeles på medlemmene i lag og foreninger som er over 20 år, noe som vil si 124 kroner per medlem. Det mangler fire kroner på at hele potten på 75 000 kroner er utdelt.