Sendte torvsaken tilbake: – Vi må ha retningslinjer

Kommunestyret i Lesja valgte å sende saken om torvuttak tilbake til administrasjonen for at det skal lages nye retningslinjer.

Lesja kommune skal utarbeide nye retningslinjer for uttak av torv i kommunen.   Foto: Berit Roald/NTB

Nyheter

Da kommunestyret i Lesja behandlet saken på sitt digitale møte torsdag kveld var innstillingen fra kommunedirektøren at kommunen ikke skal ha retningslinjer for torvuttak, men forholde seg direkte til jordloven. I forkant av dette hadde Forvaltningsutvalget gjort et vedtak om at det ikke lenger skulle være lov med uttak av torv i Lesja, noe som det ikke er lov til å gjøre. Dette vedtaket er nå opphevet, og fram til nye retningslinjer er på plass gjelder dagens retningslinjer fra 2016. Det kom også ønske om at retningslinjene i Lesja skal være mest mulig lik retningslinjene i Dovre, siden det er en felles landbruksforvaltning for de to kommunene.