Slik kan Bjorli se ut innen 2040

Bjorli utvikling legger den kommende uken fram utkast til områdereguleringsplanen for Bjorli til forvaltningsutvalget i Lesja.
Nyheter

Planen er utarbeidet av Bjorli utvikling i samarbeid med Lesja kommune, og utført av Norocnsult sammen med kommunen. Den skal behandles av forvaltningsutvalget i møte den 22. april, og skal deretter legges ut for offentlig ettersyn i seks uker.