Disse har søkt på jobb som hjemmehjelp i Dovre

Dovre kommune har nylig lyst ut fast stilling i 50 prosent som hjemmehjelp.
Nyheter

Syv personer har søkt på stillingen. Av dem er seks kvinner og en mann.