Skolespørsmål på sakskartet i Dovre på mandag

Under et saks- og orienteringstungt kommunestyremøte i Dovre kommende mandag, skal rådmannen besvare inntil 58 spørsmål om skolesammenslåingen.

Spørsmål: Dovre skole er vedtatt nedlagt og Statsforvalteren har bekreftet at vedtaket er gyldig. I kjølvannet av dette har det dukket opp en rekke spørsmål knyttet til gjennomføringen av vedtaket, blant annet om økonomi og skyss.  Foto: Monica Hjelle/Arkiv

Nyheter

Spørsmålene ble sendt fra den nå sykmeldte ordføreren, Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap), til administrasjonen den 2. mars i år, med ønske om at de skulle bli besvart under kommunestyremøtet den 15. mars. Spørsmålene er samlet opp gjennom det halvåret som er gått siden skolesammenslåingen ble vedtatt. Administrasjonen tilbød å muntlig rydde opp i eventuelle uklarheter under møtet, mens ordfører ønsket et saksfremlegg til kommunestyret. Saken ble dermed ikke belyst ytterligere under kommunestyremøtet i mars.