Slik blir skoleutredningen i Lesja

9. september skal rapporten om "rasjonell skoledrift" legges fram for politikerne i Lesja.

Orientering: Jo Fiske i KS konsulent orienterte om prosessen for politikerne i livsløpsutvalget.  

Nyheter

Det er Jo Fiske i KS konsulent som skal lage rapporten om grunnskolen i Lesja. Kommunedirektør Frank Westad sier at dette vil koste kommunen rundt 150 000 kroner.